Защо има сблъсъците във взаимоотншенията ни?

Често констатираме, че разговорите ни с най-близките хора се превръщат в бойно поле и не довеждат до никакви позитивни резултати. Започваме да чувстваме дистанция и студенина помежду си.

Ако в споровете ни съществуват следните няколко белега, разговорът няма да е ефективен и взаимоотношенията ще са застрашени:
– Започваме разговора враждебно – „Трябва да поговорим!“; „Пак го направи“
– Имаме отбранително поведение
– Държим се с презрение
– Критикуваме
– Само изслушваме и отказваме да съдействаме
– Заляти сме от толкова много и силни чувства, че не знаем как да се изразим
– Стресирани сме и това започва да влияе на здравето ни

Но, защо са тези тези сблъсъци, защо спорим, защо са тези словесни битки? Видимата причина е някакво разногласие – различни мненията, различни желания или финанси, родители, деца….. И ние настояваме!

Но, поглеждайки зад видимото стои главната причина:
ЗАЩОТО ИСКАМЕ ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ СВЪРЗАНИ С ЧОВЕКА, КОЙТО НИ Е БЛИЗЪК.

Когато чувстваме дистанция, започваме да се борим, за да се свържем отново.
Когато се почувстваме свързани, темата на спора вече не изглежда толкова важна , болезнена и неразрешима.
Бог ни е създал с потребността да се чувстваме свързани с хората, с които имаме взаимоотншения, особено с тези от нашето семейство. Библията ни предоставя толкова полезни принципи, които да прилагаме, за да изграждаме здравословни взаимоотношения, затова е добре да се възползваме.
И ако все пак, има нещо специфично в нашата ситуация и не можем да намери отговора сами, добре е да потърсим помощ.

КОЛКО ВАЖНИ СА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ЗА ТЕБ?