Вяра, която благославя всеки твой ден

Думите на Бог са записани в библията и носят живот на този, който ги чете. Те са обещания за защита, възстановяване и обновяване на силата ни.

За да живеем пълноценен живот ние се нуждаем не само от хляб, който да утолява физическия ни глад, а и от “хляб”, който да храни нашата душа и нашия дух.

Какво се случва, когато започнем да изговаряме с вяра думите на Бог? Нека да опитаме!
“Аз заявявам, че съм благословен от Божия Дух! Цената, с която съм купен е по-висока от тази на най-скъпите диаманти.
Никой и нищо не може да ме отдели от любовта на Бог, нито да ми я отнеме! Трудностите, изпитанията, бедите, лишенията или страданията нямат власт и сила да го направят!

АЗ СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛ – С ПОМОЩТА НА БОГ, КОЙТО МЕ ОБИЧА!

Мога да постигна всичко, защото Христос ми дава сила! Аз се чувствам пълноценен и нищо не ми липсва!

Да, роден съм и живеея на този свят, но моите ценности са различни от неговите.

Аз заявявам, че съм дете на Бог, защото вярвам в Него и съм Му позволил да живее в сърцето ми.

Вярвам, че Бог е платил за моята душевна свобода и ми е простил всяко погрешно нещо, което съм направил, защото съм Го помолил.

Имам правото, свободата и увереността да застана пред Небесния Му престол и да поискам помощ, закрила, здраве и всичко, от което имам нужда.

Нито живота, нито смъртта; нито ангелите, нито демоните; никоя сила или власт, нищо не може да ме отдели от

Божията любов, която е в Исус Христос! Аз вярвам, че понеже съм дете на Бог, аз съм защитен от плановете на неприятеля.

Заявявам, че всичко, което се случва в живота ми може да спомогне за мое добро!

Нека Твоя Дух, Господи, ми напомня какво си ми обещал и кой съм аз в Христос.

Святи Душе, укрепвай вярата ми всекидневно.

Боже, благославям Святото Ти име!“