Уверен, но не и агресивен

Как да излъчвам увереност, без да бъда агресивен? Това е въпрос, който си задаваме, защото не искаме да пренебрегваме себе си, но не искаме и да бъдем агресивни.

Вместо думата уверен(понякога я бъркаме с арогантен или горд), ще използвам асертивен. Тя е сравнително нова в българския език и означава точно това – отстоявам, защитавам правата си, без да съм агресивен.

Така, че ще задам въпроса по следния начин: КАК ДА БЪДА АСЕРТИВЕН, НО НЕ И АГРЕСИВЕН? Каква е разликата?
АСЕРТИВНОСТТА е увереност. АГРЕСИЯТА е защита – атакувам, за да се защитя.
АСЕРТИВНОСТТА каза: „Аз зная какво искам; готов съм да чуя какво имаш да кажеш. Така, че нека да видим как да се споразумеем!“
АГРЕСИЯТА казва: „Никой няма право да ми казва какво да правя! В йерархията, аз съм на върха, контролирам нещата и няма да позволя на никой да ме измести!“
АСЕРТИВНИЯТ човек осъзнава, че има права, които може да защитава. Наясно е как се чувства; не се страхува да изрази мнението си; ясно и точно изразява своите нужди и желания, с уважение към другите. Асертивността казва: „И двамата сме важни!“ Именно тя може да ни помогне да изградим здрави взаимоотношения, базирани на взаимно уважение.
АГРЕСИЯТА е арогантна и отхвърля мнението на другите. Поведението на един арогантен човек е основано на фалшивото му чувство за независимост.
АСЕРТИВНОСТТА води диалог. АГРЕСИЯТА води дебат.

Ако искаме да бъдем асертивни, хора излъчващи увереност, трябва да приветстваме диалога.

Само мъж, който е асертивен може да покаже емоции и все още да се чувства истински мъж, вместо да демонстрира фалшиво чувство на независимост.

Само той би могъл да осигури не само прехрана, но да снабди и емоционалните нужди на семейството си. Това е най-уникалната способност, която мъжа притежава.

Само той може да изслуша една умна жена, с мнение, без да се почувства унижен.

Само жена, която е асертивна, може в обществото да е силна, пробивна и успешна, но като се върне у дома да е просто жена.

„Обичай себе си, за можеш да обичаш ближния като себе си! “ – от Библията