Ти си значим …

Ти си значим!

Не зная за теб, но аз вярвам, че има добро, има и зло; има Бог, но има и дявол; има сили на злото, но има сили и на доброто. Както искаш така ги наричай, но те действат в духовния свят, който не можем да видим с физическите си очи.

Ако си посветен на Господа, ти си в списъка на дявола още преди да се родиш.
Той си е направил такъв списък с имената на хората, които да атакува.

Но, въпреки всички бури, въпреки атаките на неприятеля, ти все още стоиш!
Ти продължаваш да хвалиш Господа, продължаваш да вярваш, че ти предстоят по-светли дни!

Ти се справяш, защото изглежда си много важен за Господа!
Не си важен, заради колата, която имаш; къщата, в която живееш; броя на фейсбук приятелите си или публикациите ти, които са били харесани.
Важен си, поради бурите, през които си преминал и си преодолял.

Силата на бурите, които са те връхлетели, показват колко си важнен!
Дяволът не предизвиква бури в живота на някой , от когото не се плаши.
Той атакува това, което най-много ценим.

Знае как да ни удари там, където най-много ще ни заболи.
Той знае коя е областта, в която се чувстваме най-несигурни.
Знае какво вярваме за себе си.
Знае от какво се срамуваме и ни удря там, за да се ядосаме.

Той знае как да ни държи вързани.
Той се опитва да ни събори, но фактът, че устояваме говори за здравата КАНАРА върху, която сме изградили живота си.

Помни, дойде ли буря, Бог вече е изпратил Своята благодат за нас!

Никой не атакува това, което не е ценно. Ако наскоро си бил атакуван, познай какъв е изводът….

ТИ СИ ЗНАЧИМ И МНОГО НЕОБХОДИМ ЗА БОЖИИТЕ ЦЕЛИ!