Преживяванията на другите с Бог не са достатъчни за изграждане на нашата вяра. Исус