“Съдeнето на другите” е темата, която предизвиква много въпроси и често води до бурни дискусии.