Около нас има толкова много хора, които се нуждаят от помощ. Като християни, ние