Някой хора много ценят искреността и се стараят да казват всичко, което мислят, чувстват и