Живoта ни е добър, ако допринася за общото благо на хората; aко развиваме вродените си