Първо, искам да кажа някои важни неща за начина, по който сме създадени, за