Съвършени взаимоотношения?

Съществуват ли съвършенни взаимоотношенията?

Истината е, че такива взаимоотношения не съществуват. Невъзможно е да има съвършенна хармония и за всяко нещо да си в съгласие с другия.

С някой хора имаме еднакви възгледи, желания, приоритети, стемежи и е толкова приятно да сме с тях. Но, въпреки това има моменти, когато не мислим еднакво; когато имаме различни емоционални реакции. Това е част от красотата на взаимоотношенията.

Никой не гледа на живота по един и същ начин. Това е полезно, защото така се учим един от друг и се предизвикваме да поглеждаме света от различен ъгъл.

ТАКА МИСЛЯТ ЗРЕЛИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВИТЕ ХОРА
Следните въпроси ще ни помогнат да преценим дали някой е емоционално здрав:
– Приема ли разногласията, като лична обида? – има усещането, че другия не зачита неговата личност; не го одобрява; отхвърля го или не го уважава?
– Когато има разногласия, превръща ли разговора в състезание за доказване на своята правота?
– Има ли усещането, че е жертва на различията, които има с другия? – иска другия да се съобрази с него, защото мнението му го наранява.
– По време на разговор атакува ли другия, защото счита, че той е причината за болезнените емоции в душата си?
– Когато направи нещо погрешно или нараняващо, казва ли: „Това, нямаше да го направя, ако ти не ме беше предизвикал!“

Хора, които мислят или действат по такъв начин, в даден момент от живота си са преживели емоционално нараняване и са изградили филтър, през който преценят всичко, което им се случва, както и всяка дума, и постъпка на другите.

Те имат своя идеалистична представа за живота – как трябва да се развива той и ако това, което се случва се разминава с нея, те се нараняват и страдат.

Настроението им много се влияе от хората и обстоятелствата. Те се чувстват добре само, ако другите правят това, от което те се нуждаят или мислят за правилно.

Идеализмът на такива хора не може да понесем реалния живот. И вместо да си кажат, че трябва да адаптират мисленето си, те се чувства жертви, като държат другите отговорни, че животът не върви според техните представи и очаквания.

Бибията ни насърчава да се отнасяме към другите така, както искаме те да се отнасят към нас – да сеем добро, за да жънем добро. Това една много важна ценност.

Но, когато става въпрос за убеждения или очаквания, които са изкривени от житейски преживявания, тогава някой потърпевш ще изплаче: „Това да ти угаждам ме убива!“

Ако всичко, което описах са твоите емоционални преживявания, моли се Бог да ти помогне; потърси съвет от зрял и мъдър човек. Със сигурност ще е нужно да премахнеш филтъра от твоя ум. Бъди отворен за промяна!
Ако имаш взаимоотношение с такъв човек – моли се; не позволявай да ти се вменява чувство за вина и си постави ясни граници.

Молитвата, четенето на словото са много важни и жизнено необходими, но не винаги са достатъчни за да се случи такава промяна.

Човек, който казва, че Бог му е достатъчен и не е отворен за мнение и съвет, е решил да живее в своя свят и иска другите да се съобразяват с него – сигурен начин да се чувства нещастен.