От началото на годината … до края

Днес е първия ден на 2021 година. Избирам да я започна с доверие в Господа и решението да разчитам на Неговите обещания! Зная, че това ще ми осигури душевно равновесие и ще влее Божествена сила в моя дух. Кой не се нуждае от това? Бог каза на израиляните, които бяха излезли от Египет и влизаха в Ханаан: “Земята, в която влизаш…. не е като земята, от която излязохте … очите на Господа , твоя Бог са винаги върху нея, от началото на годината до края.” Можем ли да се доверим на Господа и да очакваме, че тази година ще бъде нашия Ханаан – година на духовен и личностен растеж; година на успехи, които Бог ще ни помогне да постигнем; година на благословения от небето. Можем ли да вярваме, че тя ще бъде по-добра от миналата, защото “Господ твоя Бог се грижи”! В библията четем думите на толкова хора, които изразяват доверието си в Господа:“И все пак аз смея да се надявам, когато си спомня това: Верността на Господа никога не свършва! Неговите милости никога не спират! Велика е Неговата вярност. Неговите милости са нови всяка сутрин, затова ще се надявам на Него!”“Господ е добър към онези, които зависят от Него! ”Не е нужно да се опасяваме, какво ли ни очаква през тази година. Нека вярваме, че със сигурност ще преживеем Божията любов, милост, вярност, доброта и благоволение в живота си!