Не създавай драми в живота си …
Чух един мъдър човек да казва, какво може да направи човек, за да бъде щастлив. Съветът му бе следния:
ЖИВЕЙ В МИР С БОГ, С ДРУГИТЕ И СЪС СЕБЕ СИ!
Материалните притежания носят временно щастие. И когато вълнението премине, търсим нещо ново, за да се почувстваме отново щастливи.
АПОСТОЛ ПАВЕЛ НИ НАСЪРЧАВА ДА ЖИВЕЕМ КАТО МЪДРИ ХОРА!
Какво означава да си мъдър?
Мъдрият човек осъзнава, че целият живот е свързан, няма изолирани събития, нито изолирани решения.
Той осъзнава, че един ден настоящето му ще стане минало и това минало ще повлияе на неговото бъдеще.
Не е мъдър този, който си мисли, че случващото се днес си е за днес и това, което ще се случи утре, ще си е за утре и между тези събития няма никаква връзка и те няма да повлияят на живота му. Такъв човек жестоко се заблуждава!
АПОСТОЛ ПАВЕЛ НИ КАЗВА ОЩЕ ЕДНО МНОГО ВАЖНО НЕЩО – Да внимаваме как използваме времето си, защото то е много ценно и е ограничено.
За да използваме времето си разумно, не трябва просто да го запълваме със забавни или временни неща, а да го инвестираме! Да го инвестираме в значими неща, защото именно в тези сфери ще срещнем значими хора, които вършат значими неща. В повечето случаи значимите неща не са свързани с нас и с нашия егоизъм, а с нещо повече от самите нас.
Драмите в живота ни ….
Повечето от тях са резултат от нашите неразумни решения или избори, които сме направили за да снабдим егоистичните си желания.
Ако се поддадем на влиянието на съвременната култура, първото нещо, на което тя ще повлияе са междуличностните ни взаимоотношения и финансите ни. Ако се замислим ще констатираме, че 90% от нашите драми са свързана с тези две области. И ако се поддадем, ще има цена, която ще платим за това.
Затова Павел ни казва, да живеем мъдро, да ценим времето си, да живеем последователен живот и да помним, че всичко, което вършим си има последствия.
За да не създаваме или преживяваме драми в живота си, когато пред нас се появи възможност или предложение, трябва винаги да си задаваме въпроса:
Кое е най-мъдрото решение, което мога да взема?
И ТОВА РЕШЕНИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИ МОЯ МИР С БОГ, ДРУГИТЕ И МЕН САМИЯ!