Когато се съмнявам ….

 

Преживяванията на другите с Бог не са достатъчни за изграждане на нашата вяра. Исус няма да ни остави да се съмняваме, Той ще се погрижи да имаме свои собствени опитности, чрез които да израстнем във вяра.

Бог разбира, че всеки въпрос, който идва от едно честно сърце не е скептичен, а е търсене на истина.

Нашите съмнения могат да ни доведат до нови нива на вяра!

Когато светът ни се срива, когато болката от нашите обстоятелства изглежда непоносима; когато се случи някакво съкрушително събитие и съмнението нахлуе неканено, не го отричай – признай го! Моментите на съмнения са класните стаи, където се учим. Те ни предизвикват да търсим от Бог отговори на въпроси, които се появяват в нас. Нашето търсене ни води към ново ниво на вяра.

Нашите съмнения могат да ни доведат до по-дълбоки взаимоотношения с Исус!

Свидетелствата на другите ще помогнат, но само донякъде. В крайна сметка, ние се нуждаем от лично преживяване с Господа. И можем да го имаме!

Тома сподели съмненията си с Исус и преживя нещо уникално, което го предизвика да възкликне:

“ГОСПОД МОЙ И БОГ МОЙ!”