Как тълкуваме болката в живота си?
Понякога болката в живота ни е последствие от нашите неправилни решения и действия.
Но, в други случаи ние нямаме никакъв контрол над обстоятелствата.
Всеки от нас е преминавал през трудни сезони в своя живот и е губил ценни неща – приятелства; взаимоотношения; хора; притежания; репутация …..
Библията говори за Йосиф – човек, който премина през много болезнени и губещи сезони в живота си. Но, в същото време тя ни казва, че Бог беше с него.
Мисленето на някой от нас е, че ако Божието присъствие е в живота ни ситуациите, които преживяваме трябва да отразяват Неговото благоволение. Ако Бог ни благославя, трябва да ни се случва това, което искаме или дори нещо по-добро!
Но тя не ни казва, как се е чувствал Йосиф, докато е преживявал всичко. Научаваме го едва, след като всички трудности преключиха.
Погрешно е да се опитваме да си обясним, какво означава сезона, през който преминаваме, докато сме още в него. Единственото нещо, което трябва да правим е да се държим за Господа и да вършим правилните неща.
Как тълкуваме сезона, в който преживяваме загуби?
Дали си казваме: „Щом всичко се обърка, значи Бог ме наказва!“
Причината да си мислим така е, че знаем тайни за себе си, неща, които не вършим по правилния начин и затова смятаме, че не заслужаваме Божията милост и благодат. Живеем според егоистичните си желания; опитваме се да успеем със собствени сили и си мислим, че Бог ни наказва.
Исус казва, че Той почиства всяка пръчка, която дава плод, за да е още по-плодоностна. Трябва да сме сигурни в това, защото в противен случай ще тълкуваме погрешно болката в живота си. Ще преписваме случващото се на дявола.
Но, ако приемаме, че всяка трудност е атака от дявола, ще изпуснем възможността „да дадем добър плод“.
Исус казва: „Аз съм лозата, затова трябва да бъдете свързани с Мен! Аз съм в контрол! Аз ви давам живот, сила и способност да израсвате!“
Това, че ни боли, не означава, че Бог не е с нас!
Дори, когато живота “реже” неща от нас, Бог е този, който държи ножиците. Той е в контрол!
Как тълкуваме мълчанието на Бог?
Това, че Бог не ни говори в даден момент не означава, че той бездейства!
Дори, когато не виждам; дори когато не чувствам, Той работи!
Ако търсим загубите, винаги ще ги виждаме. Ако търсим Божията любов, винаги ще я намираме! Каквото търсим, това ще намерим!
НАШИЯТ ЖИВОТ НЕ СЕ КОНТРОЛИРА ОТ НАМЕРЕНИЯТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ, НИТО Е ОГРАНИЧЕН ОТ НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ!