Как да бъдем тактични?

Някой хора много ценят искреността и се стараят да казват всичко, което мислят, чувстват и вярват.

Искреността е хубава черта, защото изгражда доверие във взаимоотношенията.

Но има една подробност. Тя трябва да е подправена с тактичност, в противен случай може да бъде казана по нараняващ, безчувствен, дори убийствен начин.

Мисля, че изразът “Истина боли!”, много често се отнася точно за случаи, в които тя се поднася по начин, който причинява нараняване, отхвърляне и показва липса на загриженост. Но, разбира се има и случаи, в които въпреки, че проявяваме тактичност човекът срещу нас се обижда от това, което му казваме.

Какво ни съветва старата мъдра библия?

“Това, което говорите да бъде винаги с благодат( с Божествена милост, внимателно, мило, кротко, с мекота) , подправено със сол(за да има здравословен резултат)”

За да постигнем това, трябва да бъдем милостиви в отношението си към другите.

Ако мотивът ни да казваме нещо на другия е, че “ние сме правите и знаем най-добре”, а той греши, което си е гордост и едва ли не Бог ни е призовал да променяме света, думите ни няма да бъдат приети добре и човекът срещу нас ще издигне гарда си и ще се опита да се защити. В този подход няма тактичност.

И въпреки, че е най-добрият подход е искреността, това не ни дава право да си казваме каквото си поискаме.

Едно от най-важните умения, които можем да развием, е способността да се справяме с тактичност и с чувствителност, когато попаднем в трудна ситуация. Някой от нас си мислят, че щом имаме Божия дух, ще ни е лесно да бъдем тактични, но действителността показва обратното. Ние сме склонни да прилагаме стила на общуване на семейството, в което сме израстнали.

Има хора, които казват: “Но, понякога трябва да бъдем брутално честни!” Да покажем милост не означава да премълчим истината. Можем да се научим да казваме истината тактично. Йоан 1:17, ни казва: “…защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос”.

Исус никога не е допускал учтивостта и любезността да му попречат да казва истината. Той казваше истината, но с уважение и милост и никога не е бил груб и нараняващ. Ние трябва се учим от Него!

Понякога твърдим, че “говорим истината с любов”, но всъщност истината е, че това, което има в сърцата ни е гняв, напрежение и разочарование.

Как да успеем да бъдем тактични?

Преди да кажем нещо, е нужно първо да отделим малко време, за да обмислим и да преценим, какво въздействие ще окажат думите ни. След това да се покорим на водителството на Святия Дух.

Така ще развием емоционалната дисциплина, която е необходима, за да се избегнат нетактичните забележки.