Честито Рождество Христово!

Исус се роди в най-скромните условия, но небето беше изпълнено с ангелски песни.
Мястото, където се роди беше обор, но една звезда доведе богати благородници от хиляди киломентри, за да Му се поклонят.
Неговото раждане противоречи на законите на живота.
Смъртта бе в разрез със законите на смъртта.
Но няма по-голямо чудо от Неговото раждане, Неговия живот, Неговата смърт, възкресение и Неговото учение!
Той нямаше ниви или риболовен бизнес, но осигури храна за 5000 души.
Никога не беше стъпвал на скъпи килими, но ходеше по водата без да потъва.
Грехът никога не го докосна! Корупцията не можа да се докопа до тялото Му.
Почвата, която попи кръвта Му, не можа да претендира за праха Му.
Той не написа книга. Служението Му нямаше седалище и не изгради организация. И все пак, две хиляди години по-късно Той е централна фигура в човешката история.
Той е вечна тема на цялото проповядване; остта, около която се върти живота.
Той е единственият Спасител на човешката раса!
Празнувайки Рождество Христово, нека се присъединим към мъдреците, които паднаха и Му се поклониха!
На Рождество празнуваме Исус!