Бог се грижи за това, което притежава

Често в нашия живот идват ситуации, които ни предизвикват, натрапват ни болезнени мисли и чувства; “удрят” ни емоционално. Какво ще направим в такъв момент зависи от нас – ще ги оставим ли да ни нараняват или ще се вземем в ръце и ще отхвърлим всяка мисъл и чувство, които ни вредят. Иска се упоритост и постоянство, но е възможно да се отърсим.

И най-важното, да позволим на Бог да докосне душата ни и да я изцели!

Бог се грижи за това, което притежава! Ние сме Негово притежание и Той е обещал да се грижи за нас!
Страхът ограбва нашата творческа сила и способността ни да мислим позитивно за себе си. Колкото по-дълго стоим в него, толкова по-силен става той. За да го преодолеем, трябва да го иденфицираме и признаем, че се страхуваме.

Той може да стои в нас под формата на свръхзащита, гняв, дребнавост, ревност или изтъкване, за да не бъдем пренебрегнати. Ще го чувстваме като отговорност да се погрижим за себе си, да се предпазим или защитим.

Единственият сигурен начин да се отърсим от страха е, да се изправим срещу външните си и вътрешните страхове.

И ето думите на една една молитва, която винаги ми е помагала в трудни моменти:
Молитва:
“Небесни татко, аз идваме при теб в мощното име на Господ Исус Христос!
Днес имам нужда от Твоята свежа благодат, помощ и душевно изцерение.
Аз изповядвам пред Теб своя гняв от нараняванията, разочарованията, огорчението и раздразнението и те моля да пазиш сърцето ми, за да не се появи в него разрушително отмъщение.
Не позволявай на болката ми да ме тормози. Аз отхвърлям всяко негативно чувства и решавам да не му позволя да ме контролира.

Поставям всяко нараняване и горчивана пред твоите нозе. Освобождавам всеки човек или ситуация, които са ме наранили, като им прощавам.

Господи, помогни ми да пазя мислите си и да не позволявам на миналото да занимава моя ум. Помогни ми да предавам всяка мисъл, която ме връща назад, на Теб. Решавам да се фокусираме върху истините на Твоето слово.

Отче, благодаря Ти за освобождението и изцелението, което имам на разположение чрез Исус.
Разруши всяко душено робство, което дявола се мъчи да наложи в сърцето ми.

В името на Исус, аз заповядвам на всеки демоничен дух, който се опитва да ме поддържа наранен и раздразнен и му казвам да напусне живота ми!

Господи, помогни ми да стоя твърдо в победата, която ми даваш! Благодаря ти за променящата сила на Святия Дух и за душевната операция, която извършваш в моето сърце. Чрез Твоята сила, аз изповядвам изцеление в моя ум и сърце!

Моля се за емоционална сила, мир и спокойствие в моята душа. Нека радост и удовлетворение да владеят сърцето ми.

Поставям миналото зад гърба си и започвам ново начало на благословения!
Аз имам победа чрез кръвта на Исус и думите, които изповядахм!
Всичко моля в мощното име на Господ Исус Христос!“
Благословен и успешен ден!