Често констатираме, че разговорите ни с най-близките хора се превръщат в бойно поле и не